دیزل ژنراتور کامینز و موارد مصرف ان

 

در کاربرد اول از دیزل ژنراتور در مکان هایی استفاده میکنند که خطوط انتقال برق وجود ندارد و یا استفاده از برق شهر مقرون به صرفه نمی باشد

از قبیل / معادن /تالار ها/و … در این کاربرد توصیه میشود دیزل ژنراتور حتما دارای تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور قدرتمند که شامل بردهای کنترل حفاظت است . استفاده گردد در این کاربری دیزل ژنراتور کامیینز به دلیل ساختار مقاوم طراحی در شرایط طاقت فرسا نسبت به سایر دیزل ژنراتور ها برتری دارد.

در کاربرد دوم: دیزل ژنراتور کامینز در مراکز صنعتی و سایر ارگان های حساس که قطع برق موجب خسارت مالی و بعضا انسانی میشود.از قبیل بیمارستان ها فرودگاه ها و مراکز مواد غذایی و کارخانجات استفاده میشود (AMFتابلو برق امرجنسی) به منظور خاموش و روشن کردن دیزل ژنراتوربه صورت کاملا اتوماتیک علاوه بر تابلو حفاظت و کنترل دیزل ژنراتور (تابلو برق)ATSدیزل ژنراتور از تابلو Standby مورد استفاده قرار میگیردپ